Educació per als Objectius de Desenvolupament Sostenible: Objectius d'Aprenentatge

Abstract: 

Catalan translation of the UNESCO original document "Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives".

L’educació és la principal prioritat de la UNESCO perquè es tracta d’un dret humà essencial i la base per construir la pau i dur a terme un desenvolupament sostenible. La UNESCO és l’organisme de les Nacions Unides especialitzat en educació i el Sector d’Educació lidera aquesta àmbit a escala mundial i regional, consolida els sistemes educatius i respon als reptes actuals a escala mundial a través de l’educació, amb una atenció especial a la igualtat de gènere a Àfrica.

La UNESCO, com a organisme de les Nacions Unides especialitzat en educació, té la comesa de liderar i coordinar l’agenda Educació 2030, que forma part d’un moviment a escala mundial per erradicar la pobresa a través de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible abans de l’any 2030. L’educació, essencial per assolir tots aquests objectius, queda reflectida essencialment en l’objectiu 4, que pretén «garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge permanent per a tothom». El marc d’actuació d’Educació 2030 ofereix orientació per complir aquest objectiu tan ambiciós i tots els compromisos.

Author/s: 
Centre UNESCO de Catalunya
Publication year: 
2017

Partners

  • UNESCO. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
  • The Catalan Association of Public Universities (ACUP)

Sponsored by

  • Generalitat de Catalunya. Ministry of Business and Employment. Department of Research and Universities
  • Generalitat de Catalunya. Ministry for Foreign Action and Open Government